Bạn đang ở đây

Another Way - 3D Short Film

07-12-2017

Sản phẩm đồ án kì 4 Another Way - 3D Short Film của nhóm học viên lớp D1501I Arena Multimedia Trúc Khê (Hà Nội)

Thành viên nhóm:

- Lê Thị Thanh

- Trần Lê Hoàng

- Phạm Thị Thanh Thanh

- Nguyễn Mạnh Lân

- Vũ Mạnh Cường

- Nguyễn Đăng Khang

- Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Giảng viên hướng dẫn:

 

- Trần Anh Khoa

Sản Phẩm Tiếp Theo

Halloween-cover
WolfCrow-cover
Pinocchio-cover
love-at-first-sight
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.