Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Halloween-cover
WolfCrow-cover
Pinocchio-cover
love-at-first-sight
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Another Way - 3D Short Film

07-12-2017

Sản phẩm đồ án kì 4 Another Way - 3D Short Film của nhóm học viên lớp D1501I Arena Multimedia Trúc Khê (Hà Nội)

Thành viên nhóm:

- Lê Thị Thanh

- Trần Lê Hoàng

- Phạm Thị Thanh Thanh

- Nguyễn Mạnh Lân

- Vũ Mạnh Cường

- Nguyễn Đăng Khang

- Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Giảng viên hướng dẫn:

 

- Trần Anh Khoa

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.