Bạn đang ở đây

Aquarium House - D1403K

Sản phẩm đồ án cuối kì 2, thiết kế giao diện web Aquarium House của học viên lớp D1403K - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội)

Những người thực hiện:

Vương Đức Long

Nguyễn  Mỹ Linh

Hồ Ngọc Quyết

Nguyễn Bảo Tuấn

Bùi Đức Nghĩa

Giảng viên hướng dẫn:

Khúc Thị Ngọc Hà

Sản Phẩm Tiếp Theo

Website Xbox
cover
Arena-Multilmedia-Total-Solution
arena-multimedia-Mini-Garden-Store-38

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.