Bạn đang ở đây

Arena Multimedia - FOX & CROW - 3D Short Film

03-05-2017

Sản phẩm đồ án kì 4 FOX & CROW - 3D Short Film của nhóm học viên lớp D1409H Arena Muntimedia Trúc Khê (Hà Nội)

Thực hiện: Nhóm học viên lớp 1409H
- Chỉ đạo sản xuất: Nguyễn Hồng Giang.
- Nhân vật: Nguyễn Hồng Giang, Nguyễn Hữu Thịnh.
- Bối cảnh: Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Nga.
- Ánh sáng: Nguyễn Hồng Giang.
- Chuyển động: Nguyễn Hồng Giang, Nguyễn Hữu Thịnh, Cấn Hoàng Hải, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Nga.
Giáo viên hướng dẫn: Trần Anh Khoa

Sản Phẩm Tiếp Theo

Halloween-cover
WolfCrow-cover
Pinocchio-cover
love-at-first-sight
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.