Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Arena Multimedia - Happy Halloween - 3D Short Film

04-09-2018

Sản phẩm đồ án kì 4 - Happy Halloween - 3D Short Film của nhóm học viên lớp A1702G1 - Arena Muntimedia Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM)

►THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

Đỗ Quốc Cường

Lâm Hồng Phát

Trần Ngọc Phương

Phạm Quỳnh Như

Hoàng Hữu Gia Bảo

Nguyễn Trần Phương Nhung

►GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Thầy Nguyễn Phạm Phi Vân

Thầy Nguyễn Xuân Minh

Thầy Trần Thanh Long

Thầy Nguyễn Thanh Lợi