Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

WolfCrow-cover
Pinocchio-cover
love-at-first-sight
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Arena Multimedia - Happy Halloween - 3D Short Film

04-09-2018

Sản phẩm đồ án kì 4 - Happy Halloween - 3D Short Film của nhóm học viên lớp A1702G1 - Arena Muntimedia Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM)

►THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

Đỗ Quốc Cường

Lâm Hồng Phát

Trần Ngọc Phương

Phạm Quỳnh Như

Hoàng Hữu Gia Bảo

Nguyễn Trần Phương Nhung

►GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Thầy Nguyễn Phạm Phi Vân

Thầy Nguyễn Xuân Minh

Thầy Trần Thanh Long

Thầy Nguyễn Thanh Lợi

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.