Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Halloween-cover
WolfCrow-cover
Pinocchio-cover
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Arena Multimedia - Love At First Sight- 3D Short Film

03-05-2018

Sản phẩm đồ án kì 4 Love at first sight - 3D Short Film của nhóm học viên lớp A1607H1 - Arena Muntimedia Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM)

►THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

Lê Hồng Quân

Phạm Nguyên Bình

Tống Duy Hưng

Nguyễn Hữu Bích Ngọc

Tô Thanh Phương

Hoàng Mai Hương

►GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Thầy Nguyễn Phạm Phi Vân

Thầy Nguyễn Xuan Minh

Thầy Trần Thanh Long

Thầy Nguyễn Thanh Lợi

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.