Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Arena Multimedia | Mì ăn liền DINO-Mi (TVC)

07-11-2019

Đồ án kì 3 - Mì ăn liền DINO-Mi (TVC) - Lớp A1903L1 - AMM Nguyễn Đình Chiểu thực hiện.

Sản phẩm đồ án nhóm học viên:

-Phạm Minh Phong -Nguyễn Thị Minh Hạnh -Nguyễn Cao Trí -Trương Minh Hiếu -Lưu Hồng Vũ -Nguyễn Ngọc Bảo Trân

Giảng viên hướng dẫn:

- Võ Minh Trí