Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Arena Multimedia | Phim ngắn | Nụ Cười

13-06-2018

Phim ngắn - Đồ án học kỳ 3 của nhóm học viên lớp A1711M1 ( 212 - 214 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3)

Đôi khi mỉm cười không có nghĩa là... HẠNH PHÚC

Phim lên án hiện trạng bạo lực học đường và áp lực học tập từ phụ huynh, nhà trường dẫn đến kết cục bi thương...

Đây là lời cảnh tỉnh cho các bận phụ huynh và nhà trường trong việc quan tâm chăm sóc con cái ngày nay... .

-----------------
THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

Trần Minh Long
Bùi Quang Vinh
Nguyễn Khang Huy
Nguyễn Phạm Khánh
Trịnh Gia Hân

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Thầy Bùi Đình Lâm
Thầy Bùi Ngọc Anh