Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Arena Multimedia | Phim ngắn | Từ bỏ

18-03-2019

Arena Multimedia | Phim ngắn - Từ bỏ | Đồ án lớp A1808G1 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

----------------

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

Nguyễn Thị Lan Anh

Lưu Mỹ Nhi

Nguyễn Đức Quỳnh Hương

Trần Nhựt Tiến

Trương Thành Trung

Nguyễn Hoàng Thông

Nguyễn Trọng Hưng

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Thầy Bùi Đình Lâm

Thầy Bùi Ngọc Anh