Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Halloween-cover
WolfCrow-cover
love-at-first-sight
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Arena Multimedia - Pinocchio - 3D Short Film

04-09-2018

Sản phẩm đồ án kì 4 Pinocchio - 3D Short Film của nhóm học viên lớp A1702M2 - Arena Muntimedia Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM)

►THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

Giang Hồng Ý Nhi

Dương Thị Quỳnh Giang

Lê Trung Tín

Nguyễn Cường Duy

Lê Nguyễn Thanh Trúc

Nguyễn Như Ngân

►GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Thầy Nguyễn Phạm Phi Vân

Thầy Nguyễn Xuân Minh

Thầy Trần Thanh Long

Thầy Nguyễn Thanh Lợi

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.