Bạn đang ở đây

Arena Multimedia - Rồi Mọi Chuyện Cũng Sẽ Qua - (Phim ngắn)

Đồ án học kỳ 3 Rồi Mọi Chuyện Cũng Sẽ Qua - (Phim ngắn) của nhóm học viên lớp D1503M. (Arena Multimedia - 80 trúc khê - hà nội)

 

Những người thực hiện:

Nguyễn Thanh Tùng

Bùi Thế Phương

Nguyễn Linh Trang

Đăng Thu thủy

Hoàng Ngọc Trìu

Giảng viên hướng dẫn:

Nguyễn Trung Kiên

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.