Bạn đang ở đây

Arena Multimedia - The Ant and The Grasshopper - 3D Short Film

Đồ án học kỳ 4 - Làm phim hoạt hình 3D, phim ngắn "The Ant and The Grasshopper" của nhóm học viên lớp A1507M2 Arena Multimedia (Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Chí Minh).

 

Những người thực hiện:

Nguyễn Mai Ngọc Hiền.

Nguyễn Trần Phương Uyên.

Âu Đức Thịnh.

Thái Lâm Điệp.

Hoàng Thị Mai Hương.

Đoàn Tấn Nghĩa.

 

Giảng viên hướng dẫn: 

Thầy Nguyễn Phạm Phi Vân.

Thầy Nguyễn Xuân Minh.

Thầy Trần Thanh Long.

 Thầy Nguyễn Thanh Lợi.

----------------------------------------

Sản Phẩm Tiếp Theo

cover
cover
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.