Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Arena Multimedia - The Ant and The Grasshopper - 3D Short Film

21-09-2016

Đồ án học kỳ 4 - Làm phim hoạt hình 3D, phim ngắn "The Ant and The Grasshopper" của nhóm học viên lớp A1507M2 Arena Multimedia (Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Chí Minh).

 

Những người thực hiện:

Nguyễn Mai Ngọc Hiền.

Nguyễn Trần Phương Uyên.

Âu Đức Thịnh.

Thái Lâm Điệp.

Hoàng Thị Mai Hương.

Đoàn Tấn Nghĩa.

 

Giảng viên hướng dẫn: 

Thầy Nguyễn Phạm Phi Vân.

Thầy Nguyễn Xuân Minh.

Thầy Trần Thanh Long.

 Thầy Nguyễn Thanh Lợi.

----------------------------------------