Bạn đang ở đây

Arena Multimedia - The Ant and The Grasshopper - 3D Short Film

21-09-2016

Đồ án học kỳ 4 - Làm phim hoạt hình 3D, phim ngắn "The Ant and The Grasshopper" của nhóm học viên lớp A1507M2 Arena Multimedia (Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Chí Minh).

 

Những người thực hiện:

Nguyễn Mai Ngọc Hiền.

Nguyễn Trần Phương Uyên.

Âu Đức Thịnh.

Thái Lâm Điệp.

Hoàng Thị Mai Hương.

Đoàn Tấn Nghĩa.

 

Giảng viên hướng dẫn: 

Thầy Nguyễn Phạm Phi Vân.

Thầy Nguyễn Xuân Minh.

Thầy Trần Thanh Long.

 Thầy Nguyễn Thanh Lợi.

----------------------------------------

Sản Phẩm Tiếp Theo

Halloween-cover
WolfCrow-cover
Pinocchio-cover
love-at-first-sight
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.