Bạn đang ở đây

Arena Multimedia - The Oak and The Reed - 3D Short Film

03-05-2017

Sản phẩm đồ án kì 4 The Oak and The Reed - 3D Short Film của nhóm học viên lớp D1410H Arena Muntimedia Phạm Văn Bạch (Hà Nội)


Thực hiện: Nhóm học viên lớp D1410H
- Chỉ đạo sản xuất: Trần Quốc Dương.
- 3D model: Trần Quốc Dương, Hà Đức Huyên, Nguyễn Trung Thành, Lê Hoàng Anh.
- Enviroment: Nguyễn Trung Thành.
- Rigging - Blendshape: Hà Đức Huyên, Lê Hoàng Anh.
- Texture: Trần Quốc Dương, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Đức Huy.
- Animation: Trần Quốc Dương, Nguyễn Trung Thành, Hà Đức Huyên, Tô Quốc Hưng, Lê Hoàng Anh.
- Editor - Storyboard: Trần Quốc Dương.
Giảng viên hướng dẫn: Trần Anh Khoa

Sản Phẩm Tiếp Theo

Halloween-cover
WolfCrow-cover
Pinocchio-cover
love-at-first-sight
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.