Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Halloween-cover
WolfCrow-cover
Pinocchio-cover
love-at-first-sight
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Arena Multimedia - The Tale of Two Snake - 3D Short Film

22-07-2016

Đồ án học kỳ 4 - Làm phim hoạt hình 3D, phim ngắn "The Tale of Two Snake" của nhóm học viên lớp A1504G1 Arena Multimedia (Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Chí Minh)

Những người thực hiện:
Nguyễn Hoàng Phương Quỳnh
Nguyễn Tường Tân
Hồ Phương Ngọc
Trần Đan Phương
Huỳnh Minh Tâm
Phạm Chí Tâm
Bùi Hoàng Phương Linh

Giảng viên hướng dẫn:
Thầy Nguyễn Phạm Phi Vân
Thầy Nguyễn Xuân Minh
Thầy Trần Thanh Long
Thầy Nguyễn Thanh Lợi
Thầy Dương Lý
----------------------------------------

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.