Bạn đang ở đây

Arena Multimedia - The Tale of Two Snake - 3D Short Film

22-07-2016

Đồ án học kỳ 4 - Làm phim hoạt hình 3D, phim ngắn "The Tale of Two Snake" của nhóm học viên lớp A1504G1 Arena Multimedia (Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Chí Minh)

Những người thực hiện:
Nguyễn Hoàng Phương Quỳnh
Nguyễn Tường Tân
Hồ Phương Ngọc
Trần Đan Phương
Huỳnh Minh Tâm
Phạm Chí Tâm
Bùi Hoàng Phương Linh

Giảng viên hướng dẫn:
Thầy Nguyễn Phạm Phi Vân
Thầy Nguyễn Xuân Minh
Thầy Trần Thanh Long
Thầy Nguyễn Thanh Lợi
Thầy Dương Lý
----------------------------------------

Sản Phẩm Tiếp Theo

Halloween-cover
WolfCrow-cover
Pinocchio-cover
love-at-first-sight
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.