Bạn đang ở đây

Arena Multimedia - TVC Cafe Birdy (Stop Motion) - Bài tập Nhiếp Ảnh

A stop motion film by #teamThoTungTang from more than 1,000 photos
Teacher: Mr. Nguyễn Thứ Tính
Director: #team Thỏ Tung Tăng
Writer: Ngọc Lam - Young Alice
D.O.P: Ánh Minh, Linh
Camera: Ngọc Lam - Young Alice
Editor: Tấn Cẩm, Ngọc Lam, Ánh Minh, Linh, Duyên Anh
Color grading: Ngọc Lam - Young Alice
Photography: Bảo Ngọc - Leonish, Ngọc Lam - Young Alice
BTS: Bảo Ngọc - Leonish
Support: Mr. Thứ Tính, Bảo Ngọc - Leonish

Sản Phẩm Tiếp Theo

Vhythm
Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.