Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Arena Multimedia | TVC Nike - Just do it right

23-07-2019

Arena Multimedia | TVC Nike - Just do it right | Đồ án lớp A1810H2 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

-----------------

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

Trương Tùng Lâm

Hồ Thái Dương

Trần Thị Hà Giang

Lê Minh An

Trần Tùng Dương

 

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Lâm Thị Huyền Trân