Bạn đang ở đây

Arena Multimedia | TVC Quảng cáo Alien Paint

Arena Multimedia | TVC Quảng cáo Alien Paint (Làm phim kỹ thuật số) | Đồ án lớp A1712H2 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

Thành viên thực hiện:

- Nguyễn Duy Minh

- Nguyễn Thị Cẩm Quyên

- Trần Gia Quyên

- Huỳnh Thị Huỳnh Như

- Hoàng Nhật Khang

- Phạm Thị Thảo Quyên

GVHD:

- Thầy Bùi Đình Lâm

- Thầy Bùi Ngọc Anh

Sản Phẩm Tiếp Theo

cover
Twister-cover
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.