Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Arena Multimedia | TVC Quảng cáo Alien Paint

04-09-2018

Arena Multimedia | TVC Quảng cáo Alien Paint (Làm phim kỹ thuật số) | Đồ án lớp A1712H2 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

Thành viên thực hiện:

- Nguyễn Duy Minh

- Nguyễn Thị Cẩm Quyên

- Trần Gia Quyên

- Huỳnh Thị Huỳnh Như

- Hoàng Nhật Khang

- Phạm Thị Thảo Quyên

GVHD:

- Thầy Bùi Đình Lâm

- Thầy Bùi Ngọc Anh