Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận dạng thương hiệu Cung Nhiên

04-06-2020

Bộ  nhận dạng thương  hiệu Cung Nhiên - Đồ án Sem 1 lớp D1907G1

(Arena Multimedia - 212-214 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM) 

Cung nhiên đã và luôn muốn đã trở thành thương hiệu tiên phong trong phong cách phục cố. Với lời hẹn sẽ mang lại những giá trị cốt lỗi dã làm nên vẻ đẹp xưa đến với mỗi người  dùng. Đòng thời tái hiện vẻ đẹp về trí tuệ và phẩm cách của con người thời đại trước qua văn hóa sống hằng ngày này của họ , bằng những phương pháp tự nhiên, bí truyền của người xưa.

Thành viên nhóm:  

Nguyễn Thúy Diễm Hạnh

Huỳnh Tịnh Nghi

Ngô Tuấn Tài

Lý Hán Tường

Giáo viên hướng dẫn: thầy Lê Minh An