Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Pleasant-cover
Bánh nổ Đại Mễ

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu DESI của nhóm học viên D1705M Arena Multimedia 80 Trúc Khê - Hà Nội

06-02-2018

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu DESI của nhóm học viên D1705M Arena Multimedia 80 Truc Khê - Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Đàm Mạnh Cường

- Lê Nguyễn Anh Thư

- Hoàng Ngọc Sơn

- Trịnh Hoàng Yến

Giảng Viên Hướng Dẫn: 

- Trần Quốc Lợi

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.