Bạn đang ở đây

Bộ nhận dạng thương hiệu Gốm Xoay - Lớp học làm gốm

Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1512M1 - (Arena Multimedia HCM).

Thành viên thực hiện:

Nguyễn Phan Thùy Trang.

Đoàn Thị Mỹ Tuyên.

Huỹnh Vũ Hoàng Anh

Giáo viên hướng dẫn:

Thầy Bùi Minh Sơn.

Thầy Hoàng Huy Cường.

Sản Phẩm Tiếp Theo

Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.