Bạn đang ở đây

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu Homie của nhóm học viên D1702M (Arena Multimedia Phạm Văn Bạch Hà Nội)

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu Homie  của nhóm học viên D1702M  (Arena Multimedia Phạm Văn Bạch Hà Nội) 

Thành viên thực hiện:

- Nguyễn Hồng Phương

- Nguyễn Kim Thoa

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Vũ Quang Chiến

Sản Phẩm Tiếp Theo

cover
kokeshi-cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.