Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Pleasant-cover
Bánh nổ Đại Mễ

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu KIERA của nhóm học viên D1709M Arena Multimedia 80 Trúc Khê - Hà Nội

18-07-2018

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu KIERA  của nhóm học viên D1709M Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Đỗ Ngọc Ly

- Hoàng Việt Dũng

- Nguyễn Thị Nguyệt

- Nguyễn Viết Hoàng Minh Khánh

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Vũ Quang Chiến

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.