Bạn đang ở đây

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu MERCURY của nhóm học viên D1709K Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu MERCURY  của nhóm học viên D1709K Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Nguyễn Trà My

- Nguyễn Minh Hoàng

- Nguyễn Thăng Long

- Nguyễn Công Minh

Giảng Viên Hướng Dẫn:

 

- Trần Quốc Lợi

Sản Phẩm Tiếp Theo

cover
kokeshi-cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.