Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu MERCURY của nhóm học viên D1709K Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

19-07-2018

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu MERCURY  của nhóm học viên D1709K Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Nguyễn Trà My

- Nguyễn Minh Hoàng

- Nguyễn Thăng Long

- Nguyễn Công Minh

Giảng Viên Hướng Dẫn:

 

- Trần Quốc Lợi