Bạn đang ở đây

Bộ nhận dạng thương hiệu Nhà hàng Beefsteak Lava Restaurant.

Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1510H1 - (Arena Multimedia HCM).


Thành viên thực hiện:

Trương Huỳnh Việt Thanh.

Nguyễn Trọng Đệ.

Đinh Dư Kiều My.

 

Giáo viên hướng dẫn:

Thầy Hoàng Huy Cường.

 

Sản Phẩm Tiếp Theo

Cover Vhythm
Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.