Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Pleasant-cover
Bánh nổ Đại Mễ

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu PALM Hotel & Bar của nhóm học viên D1704H (Arena Multimedia 80 Trúc Khê - Hà Nội)

04-12-2017

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu PALM Hotel & Bar  của nhóm học viên D1704H  (Arena Multimedia Trúc Khê - Hà Nội) 

Thành viên thực hiện:

- Lê Thu Phương

- Trần Thị Thu An

- Nguyễn Thị Hồng Loan

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Vũ Quang Chiến

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.