Bạn đang ở đây

Bộ nhận diện thương hiệu Âm nhạc và Vũ kịch 2/7

Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1505H -Arena Multimedia -Trúc Khê -HN

 

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Âm nhạc và Vũ kịch 2/7

Thời gian thực hiện:1 tháng

 

Thành viên nhóm:

Phạm Công Thành

Nguyễn Sơn Tùng

Mai Thùy Linh

 

 

Giảng viên hướng dẫn:

Vũ Quang Chiến

Sản Phẩm Tiếp Theo

Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.