Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu CASACA

05-08-2020

Bộ nhận diện thương hiệu CASACA của nhóm học viên D1909K Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Đặng Minh Anh

- Vũ Thị Mỹ Linh

- Kiều Thái Thiên Ánh

- Lê Hương Giang

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Lê Minh Quyết