Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ Nhận Diện Thương Hiệu CHẢ CÁ GIA NGƯ

04-07-2020

Bộ nhận diện thương hiệu CHẢ CÁ GIA NGƯ của nhóm học viên D1908G Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Tạ Hương Trang

- Cao Thị Quý

- Nguyễn Ngọc Tuấn Anh

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Trần Quốc Lợi