Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu Cổ Y (Việt cổ phục)

04-02-2021

Bộ nhận diện thương hiệu CỔ Y - Đồ án Sem 1 lớp D2005H1

(Arena Multimedia – 778/10 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TP.HCM)

 Khát khao gìn giữ tinh hoa văn hóa dân tộc Việt.

Trang phục truyền thống Việt Nam là sự kết tinh của hơn 1000 năm lịch sử. Theo dòng chảy của thời gian, văn hóa Việt Nam đã trải qua nhiều sự thay đổi và biến động. Cùng với sự phát triển của thời đại, đời sống con người ngày càng được hiện đại hóa da dẫn đến sự mai một của văn hóa truyền thống.

Chính vì lẽ đó. Cổ Y ra đời với một sứ mệnh hết sức cao đẹp đó là dưa cổ phục cùng các giá trị văn hóa cổ xưa lan tỏa trong cuộc sống hiện đại. Những người trẻ đã viết nên câu chuyện của Cổ Y khi trong tay chỉ có bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ và trái tim sâu đậm với văn hóa truyền thống dân tộc. Hơn ai hết, nhóm biết những người trẻ hiện nay cần gì và muốn gì. Tin rằng tình yêu với vốn có luôn chảy trong huyết quản của mỗi con người Việt Nam, chỉ cần khơi gợi là sẽ tuôn trào.

Thành viên nhóm:

Nguyễn Xuân Huy

Lâm Mỹ Phụng

Trần Thị Kim Thúy

Đinh Duy Vỹ

Giảng viên hướng dẫn:Thầy Võ Hoàng Hiếu