Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Pleasant-cover
Bánh nổ Đại Mễ

Bộ nhận diện thương hiệu Cửa hàng bánh Delicieux

15-05-2018

 

Bộ nhận diện thương hiệu Cửa hàng bánh Delicieux Đồ án lớp D1708H2

 (Arena Multimedia Nguyễn Kiệm, TP.HCM)

Thành viên thực hiện:

Trần Thị Phượng Mai

Trần Tú Nhi 

Trần Tùng Dương

Lê Minh An

Giáo viên hướng dẫn: 

Thầy Mai Xuân Hưng

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.