Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu Cửa hàng bánh Delicieux

15-05-2018

 

Bộ nhận diện thương hiệu Cửa hàng bánh Delicieux Đồ án lớp D1708H2

 (Arena Multimedia Nguyễn Kiệm, TP.HCM)

Thành viên thực hiện:

Trần Thị Phượng Mai

Trần Tú Nhi 

Trần Tùng Dương

Lê Minh An

Giáo viên hướng dẫn: 

Thầy Mai Xuân Hưng