Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu Đồ chơi mô hình Unifun

23-07-2019

Bộ nhận diện thương hiệu Đồ chơi mô hình Unifun - Đồ án lớp D1810H1

(Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

-------------------------

 Thành Viên Nhóm:

- Trần Quí An

- Vũ Trần Hoàng Vĩ

- Huỳnh Ngọc Bảo Vy

Giảng Viên Hướng Dẫn:

Đặng Mai Hương Quế