Bạn đang ở đây

Bộ nhận diện thương hiệu Last Drop

Sản phẩm đồ án của nhóm học viên D1507M- Arena Multimedia -Phạm Văn Bạch thể hiện:

 

Cảm hứng đề tài:

Nước là một trong những thành phần quan trọng nhất trên trái đất. Tất cả sinh vật đều cần phải có nước để có thể tồn tại. Nếu không có nước thì sẽ không có sự sống trên trái đất. Với con người nước thực sự là một nguồn lực quan trọng. Nước đóng vai trò tất yếu trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Đặc biệt trên thế giới vẫn
còn nhiều người không đủ nước để dùng. Vì vậy vấn đề tiết kiệm nước đã trở thành một vấn đề quan trọng của xã hội ngày nay.

 

Đánh giá chung:

Với một đề tài xã hội khó trong việc thể hiện và tìm tư liệu nhưng nhóm đã hoàn thành tốt sản phẩm. Sản phẩm đạt được các ưu điểm như  nắm được các quy chuẩn thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, khả năng bố cục và sử dụng màu sắc tốt. Các ản phẩm được thiết kế gọn gàng, mang tính ứng dụng thực tế  cao.

 

Thành viên nhóm:

Đoàn Thị Hải Yến

Nguyễn Huy Hoàng

Nguyễn Sĩ Long

 

Gỉang viên hướng dẫn:

Vũ Quang Chiến

Sản Phẩm Tiếp Theo

Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.