Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ Nhận Diện Thương Hiệu Mộc Hương

11-06-2020

Bộ nhận diện thương hiệu Haitư của nhóm học viên D1907H Arena Multimedia D29 Phạm Văn Bạch, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Đồng Hoàng Hữu

- Đinh Phương Linh

- Trần Nhật Hoàng

- Nguyễn Đức Anh

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Phạm Thị Nam