Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu Moonie Mochi của nhóm học viên lớp D1708M2

14-05-2018

Bộ nhận diện thương hiệu Moonie Mochi của nhóm học viên lớp D1708M2 ( 212 - 214 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3)

Thành viên thực hiện:

- Nguyễn Ngọc Kim Sang

- Phan Nguyễn Khánh Linh

- Nguyễn Thị Phương Thanh

- Phạm Xuân Quang

Giảng viên hướng dẫn:
- Thầy Mai Xuân Hưng