Bạn đang ở đây

Bộ nhận diện thương hiệu OLD DEE

Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1505H - Arena Multimedia (Trúc Khê -HN)

 

Đề tài thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho tiệm cắt tóc OLD DEE

Thời gian làm:  1 tháng

 

Thành viên nhóm:

Nguyễn Minh Hoàng

Nguyễn Văn Nhất

Liêu Hồng Đăng

 

Gíao viên hướng dẫn:

Vũ Quang Chiến

Sản Phẩm Tiếp Theo

Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.