Bạn đang ở đây

Bộ Nhận Diện Thương Hiệu Phiên

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu Phiên của nhóm học viên D1702H  (Arena Multimedia 80 trúc khê Hà Nội) 

Thành viên thực hiện: 

- Nguyễn Minh Hằng

- Nguyễn Phương Mai

- Vũ Đức Long

Giảng viên hướng dẫn

- Vũ Quang Chiến

Sản Phẩm Tiếp Theo

cover
kokeshi-cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.