Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu Rối Ca

24-11-2020

Bộ nhận diện thương hiệu Rối Ca của nhóm học viên D2002L Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Đinh Mạnh Quân

- Nguyễn Lan Phương

- Trần Văn Đức

- Vũ Ngân Hà

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Vũ Quang Chiến