Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu Sơn Farbie Kolour

18-06-2018

Bộ nhận diện thương hiệu Sơn Farbie Kolour Đồ án lớp D1709K2

 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

Thành viên thực hiện:

Lưu Đoàn Duy Linh

Nguyễn Hữu Duy

Trần Thị Hà Giang

Giáo viên hướng dẫn: 

Thầy Hoàng Huy Cường