Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Pleasant-cover
Bánh nổ Đại Mễ

Bộ nhận diện thương hiệu Sữa tươi 7AMCOW

18-06-2018

Bộ nhận diện thương hiệu Sữa tươi 7AMCOW Đồ án lớp D1709K2

 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

Thành viên thực hiện:

Trương Tùng Lâm

Phan Hải Lam

Hồ Thái Dương

Giáo viên hướng dẫn: 

Thầy Hoàng Huy Cường

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.