Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ Nhận Diện Thương Hiệu Trà Hoa Nữ

15-06-2020

Bộ nhận diện thương hiệu Trà Hoa Nữ của nhóm học viên D1907G Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Bùi Huyền Trang

- Nguyễn Thị Kim Ngân

- Hoàng Phương Thảo

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Trần Quốc Lợi