Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu Trà Nhật Bản Mizu Tea

15-05-2018

Bộ nhận diện thương hiệu Trà Nhật Bản Mizu Tea Đồ án lớp D1708K1

 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

Thành viên thực hiện:

Lê Thanh Sang

Bùi Thị Tâm

Tô Khánh Ly

Trịnh Ngọc Ẩn

Giáo viên hướng dẫn: 

Thầy Phan Nhật Trung