Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu WoodBox của nhóm học viên lớp D1708K1

15-05-2018

Bộ nhận diện thương hiệu WOODBOX của nhóm học viên lớp D1708K1 ( 212 - 214 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3)

Thành viên thực hiện:

- Lê Ngọc Phương Giao
- Võ Thị Ngọc Châm

- Đặng Minh Huy
- Phan Trần Minh Hiếu

Giảng viên hướng dẫn:
- Thầy Phan Nhật Trung