Bạn đang ở đây

Boost - A sport shop

Sản phẩm kì II, thiết kế giao diện Web "Boost- A sport Shop" của học viên lớp D1409H - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội)

Những người thực hiện:

Nguyễn Hải Anh

Đặng Thành Trung

Nguyễn Hồng Nhung

Đỗ Ánh Nguyệt

Lê Thị Thu Phương

Nguyễn Hồng Giang

Giảng viên hướng dẫn:

Cô Khúc Thị Ngọc Hà

Điểm: 86

Sản Phẩm Tiếp Theo

Cover Silversun
Cover BeeZeen
Cover A Living
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
arena-multimedia-Xuro-cactus
cover
cay-khong-khi
arena-multimedia-boost-sport-shop

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.