Bạn đang ở đây

Boost - A sport shop

Sản phẩm kì II, thiết kế giao diện Web "Boost- A sport Shop" của học viên lớp D1409H - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội)

Những người thực hiện:

Nguyễn Hải Anh

Đặng Thành Trung

Nguyễn Hồng Nhung

Đỗ Ánh Nguyệt

Lê Thị Thu Phương

Nguyễn Hồng Giang

Giảng viên hướng dẫn:

Cô Khúc Thị Ngọc Hà

Điểm: 86

Sản Phẩm Tiếp Theo

Website Xbox
cover
Arena-Multilmedia-Total-Solution
arena-multimedia-Mini-Garden-Store-38

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.