Bạn đang ở đây

C3T Studio

Sản phẩm đồ án SEM 2, thiết kế giao diện web C3T STUDIO của học viên lớp D1312G1 - Arena Multimedia ( HCM )

Những người thực hiện:

Huỳnh Minh Tâm

Nguyễn Thị Phương Thanh 

Lâm Thị Thanh Thuỳ 

Nguyễn Ngọc Thanh Cao

Điểm:

97.7

Giảng viên hướng dẫn:

Cô Nguyễn Thy Đoan Trinh

Cô Trần Thị Thanh Hằng

Sản Phẩm Tiếp Theo

Website Xbox
cover
Arena-Multilmedia-Total-Solution
arena-multimedia-Mini-Garden-Store-38

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.