Bạn đang ở đây

C3T Studio

Sản phẩm đồ án SEM 2, thiết kế giao diện web C3T STUDIO của học viên lớp D1312G1 - Arena Multimedia ( HCM )

Những người thực hiện:

Huỳnh Minh Tâm

Nguyễn Thị Phương Thanh 

Lâm Thị Thanh Thuỳ 

Nguyễn Ngọc Thanh Cao

Điểm:

97.7

Giảng viên hướng dẫn:

Cô Nguyễn Thy Đoan Trinh

Cô Trần Thị Thanh Hằng

Sản Phẩm Tiếp Theo

Cover Silversun
Cover BeeZeen
Cover A Living
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
arena-multimedia-Xuro-cactus
cover
cay-khong-khi
arena-multimedia-boost-sport-shop

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.