Bạn đang ở đây

Cafe de Paris

Đồ án học kỳ 1 - Bộ nhận diện thương hiệu Cafe de Paris

Những người thực hiện: Học viên lớp D1308M Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội)

Nguyễn Thị Thu Trang A

Nguyễn Thanh Ly

Nguyễn Minh Hoàng

Giảng viên hướng dẫn:

Vũ Quang Chiến

Sản Phẩm Tiếp Theo

Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.