Bạn đang ở đây

Camera Gopro

Sản phẩm đồ án Nhận diện thương hiệu Gopro

Học viên lớp D1407H Arena Multimedia (Tôn Thất Thuyết, Trần Thái Tông)

Các thành viên trong nhóm:

Vũ Huy Phong

Nguyễn Đình Lực

Vũ Khắc Hoàn

Giảng viên hướng dẫn:

Vũ Quang Chiến

Sản Phẩm Tiếp Theo

Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.