Bạn đang ở đây

Cơ hội cuối

Chạy... Cơ hội... Và Tình yêu
Hành trình tỏ tình của Hùng và cái kết đầy bất ngờ
Phim là đồ án học kỳ 3 tại của nhóm học viên D1208M Arena Multimedia Hà Nội, đạt 82/100 điểm.
Thành viên:
Nguyễn Thùy Dung
Ngô Đoàn Dũng
Nhan Vũ Hữu Thành
Nguyễn Hữu Tuấn Minh
Nguyễn Thái Hiệp
Nguyễn Hoàng Hải
Bùi Đức Duy Tùng
Giảng viên hướng dẫn: Cô Bùi Kim Quy

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.