Bạn đang ở đây

Corrosion

Chặt cây là phá hủy sự sống - Bộ phim mang theo thông điệp bảo vệ môi trường, thể hiện bằng hình thức 3D, là nỗ lực của nhóm Colorful hưởng ứng Giờ Trái Đất 2013
Tác giả: Nhóm Colorful
(Bạn Đinh Văn Thi và Nguyễn Văn Đoan lớp D1104M - Arena Multimedia Hà Nội)

 

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.