Bạn đang ở đây

Cửa hàng ăn Phố Việt

Bộ nhận diện thương hiệu Cửa hàng đồ ăn đường phố Phố Việt

Những người thực hiện:  Nhóm học viên lớp D1308K - Arena Multimedia Trúc Khê

Nguyễn Thương Thương

Nguyễn Hoàng Đức

Lê Minh Phương

Trịnh Nhật Long

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Trần Quốc Lợi

Sản Phẩm Tiếp Theo

Vhythm
Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.