Bạn đang ở đây

Cycling Moutain Group

Sản phẩm đồ án cuối kì 1, bộ nhận diện thương hiệu "Cycling Moutain Group" - lớp D1409H - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội).

Những người thực hiện:

Nguyễn Mạnh Cường

Võ Diệu My

Phạm Hương Giang

Giảng viên hướng dẫn:

Vũ Quang Chiến

Sản Phẩm Tiếp Theo

Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.