Bạn đang ở đây

Destiny of the Monkey

Nếu sống trong xã hội, bạn không học được cách thành thật, thì bạn cuối cùng bạn sẽ là người bị đào thải, sống mà tách rời khỏi tập thể thì chẳng khác gì đã chết. Destiny of Monkey là sản phẩm sáng tạo kì 4 của học viên lớp D1208I Arena Multimedia Trúc Khê.

Những người thực hiện:

Phạm Thị Thùy Thương

Lê Lê Xuân

Nguyễn Văn Đông

Nguyễn Ngọc Phương

Trần Thị Anh Dương

Trịnh Ngọc Cường

Giảng viên hướng dẫn:

Trần Anh Khoa

Sản Phẩm Tiếp Theo

cover
cover
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
cover
Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.